Ze względu na swoje położenie geograficzne, Modliborzyce to miejscowość o dużych walorach turystycznych. Lasy, malownicze krajobrazy, stawy śródleśne, unikalne źródła wzdłuż rzeki Sanny, bogactwo flory i fauny oraz wspaniałe rozciągające się pola stanowią bardzo ważny element krajobrazu.