Osada leśna "Doboszówka" powstała w 2010 roku. Jest to młode gospodarstwo agroturystyczne wciąż się rozwijające.
"Doboszówka" położona jest we wsi Kalenne w sercu Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie, 12 km od Modliborzyc, 20 km od Janowa Lubelskiego. Osada położona jest na terenie obszaru Natura 2000, w sąsiedztwie rezerwatu wodno - torfowiskowego o wybitnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych Imielty Ług ( odległość 2 km).

Ze względu na swoje położenie geograficzne, Modliborzyce to miejscowość o dużych walorach turystycznych. Lasy, malownicze krajobrazy, stawy śródleśne, unikalne źródła wzdłuż rzeki Sanny, bogactwo flory i fauny oraz wspaniałe rozciągające się pola stanowią bardzo ważny element krajobrazu.