Wykaz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Modliborzyce wpisanych do rejestru działalności regulowanej.

Zgodnie z art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Modliborzyce tworzy i prowadzi Burmistrz w postaci bazy danych. Niżej zostali wymienieni przedsiębiorcy, którzy aktualnie są wpisani do rejestru.
Każdy podmiot gospodarczy z terenu Gminy Modliborzyce jest zobowiązany do podpisania indywidualnej umowy z jedną z niżej wymienionych firm na odbiór odpadów pochodzących z działalności gospodarczej.

- EKO-KRAS Spółka z o.o.

ul. Marii Konopnickiej 27D
23-204 Kraśnik
Tel. 500 140 910

- EKOLAND Sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 14
23-200 Kraśnik
Tel. 81 825 14 89

- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 46/48
23-300 Janów Lubelski
Tel. 15 872 07 85

- KOMA Lublin Sp. z o.o.

ul. Mełgiewska 11 E
20-209 Lublin
Tel. 81 307 03 33

- PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI Sp. z o.o.

ul. Plac Jana Kilińskiego 2
35-005 Rzeszów
Tel. 84 600 33 12

- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Łąkowa 13
23-400 Biłgoraj
Tel. 84 688 18 52

- KOMA Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Krzemowa 8 B
19-300 Ełk
Tel. 87 610 07 07

- Zbiórka i Transport Odpadów Komunalnych Józefa Hausner

Wolina ul. Sienkiewicza 74
37-400 Nisko
Tel. 15 841 14 65