Burmistrz Modliborzyc, zaprasza do składania ofert na zadanie pod nazwą: „Wykonanie opinii biegłego, w zakresie hydrologii, hydrogeologii, gospodarki wodnej lub melioracji wodnych, dotyczącej zmiany stanu wody na gruncie działki o nr ewid. 1537 ze szkodą dla działki sąsiedniej o nr ewid. 1536, obręb 0023 Wolica Kolonia, gmina Modliborzyce.”