Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty INW.6331.3.21/22/2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - INW.6331.1.20/21/22/2023  i INW.6331.4.21/22/2023

Informacja z otwarcia ofert dot.: Wykonania opinii biegłego w zakresie hydrologii. INW.6331.3.21/2022

 

Informacja z otwarcia ofert dot.: Wykonania opinii biegłego w zakresie hydrologii.

INW.6331.1.20/21/2022

INW.6331.4.21/2022

INFORMACJA

Informujemy, że postępowania o udzielanie zamówień publicznych ogłaszane od dnia 01.01.2023 r. prowadzone są na Platformie e-Zamówienia pod adresem ezamowienia.gov.pl.

Wszelkie informacje dotyczące zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Modliborzycach dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Aktualności – Przetargi.

Podkategorie