Działalność kulturalna w Modliborzycach opiera się na działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej. Gminny Ośrodek Kultury w Modliborzycach ściśle współpracuje ze szkołami. Prowadzone są następujące koła zainteresowań:

  • zespoły wokalne i taneczne
  • kółka plastyczne
  • zespoły folklorystyczne
  • nauka gry na instrumentach

Dom kultury w Modliborzycach


Członkowie sekcji i zespołów aktywnie uczestniczą w organizowanych przez środek uroczystościach oraz reprezentują gminę na regionalnych i ogólnopolskich imprezach artystycznych. Organizują wystawy i plenery malarskie, wyjazdy z zespołami na przeglądy oraz konkursy.
Funkcjonująca biblioteka opiera swoją działalność na trzech podstawowych działach: wypożyczalnia dla dorosłych, wypożyczalnia dla dzieci oraz czytelnia ogólna. Od marca 2004r. biblioteka dysponuje 3 stanowiskami komputerowymi z dostępem do internetu.

W październiku 2004 została uznana za najlepiej funkcjonującą bibliotekę w powiecie janowskim. Gminna biblioteka współpracuje ze wszystkimi szkołami w Modliborzycach, z przedszkolem, gminym ośrodkiem kultury oraz z katechetami.