akcja odblaskowa wybierz życie

W 2018 roku Młodzieżowa Rada Miejska w Modliborzycach zrealizowała projekt „Wybieram Życie”. Wszyscy uczniowie naszej gminy otrzymali opaski odblaskowe, których wzór samodzielnie opracowali w ramach przeprowadzonego konkursu. Bardo ważnym elementem projektu był  spot reklamowy zrealizowany przy współpracy Młodzieżowej Rady  z Klubem Filmowym działającym przy Gminnym Ośrodku Kultury w Modliborzycach i Ochotniczą Strażą Pożarną w Modliborzycach.

święto zmarłych

Młodzieżowa Rada Miejska w Modliborzycach objęła patronat nad mogiłami żołnierskimi, ofiar drugiej wojny światowej, grobami ludzi, którzy odcisnęli swój ślad w życiu naszej społeczności. To swoista sztafeta pokoleń. Miejsca pamięci niewinnych ofiar wojennej zawieruchy, tych, którzy oddali życie za wolną ojczyznę, pomniki, nagrobki, mogiły, to wszystko są części naszej historii. Pamięć o tych ludziach jest naszym obowiązkiem i jest dla nas zaszczytem. My też jesteśmy częścią historii naszej ojczyzny. Nie pozwólmy by zostały po nas tylko „ślady na piasku i kręgi na wodzie”. Pamiętając, dbając, pielęgnując pamięć dajemy świadectwo swojego człowieczeństwa i poczucia wspólnoty pokoleń.

sesja młodzieżowej rady miejskiej

1 października 2019 r odbyła się V sesja II kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Modliborzycach.

Młodzieżowa Rada Miejska włączyła się w organizację i pomoc przy obsłudze VIII edycji Gminnego Dnia Sportu. Dzięki koszulkom z naszym logo, zakupionym przez Urząd Miejski byliśmy bardziej widoczni.
Zaangażowaliśmy się w pomoc nauczycielom wuefistom przy sędziowaniu, notowaniu, mierzeniu. Niektórzy z nas włączyli się również w sportową rywalizację. W tym roku po raz pierwszy Młodzieżowa Rada Miejska w Modliborzycach ufundowała puchary dla najlepszych sportowców w każdej kategorii wiekowej. Otrzymał go Adrian Wielgus z Wierzchowisk w najmłodszej grupie wiekowej. Adrian zdobył 1 złoty i 2 srebrne medale. W kategorii uczniów klas IV-VI najlepszym sportowcem był Kacper Kapusta ze Stojeszyna, z wynikiem 4 złote i 2 srebrne medale i to on dostał puchar z rąk przewodniczącej Karoliny Ślusarskiej. W najstarszej grupie wiekowej klas VII, VIII i III gimnazjum liderem był Rafał Pizoń z Wierzchowisk zdobywając 3 złote i 1 brązowy medal. Rafał również otrzymał puchar od Młodzieżowej Rady.
Jesteśmy wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego, gdzie jesteśmy potrzebni, łącząc pracę społeczną z dobrą zabawą.

foto,tekst: I.Mańka

26 kwietnia 2019 r odbyła się ostatnia w tym roku szkolnym, IV sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Modliborzycach. Przedyskutowaliśmy pomysły projektów nad którymi chcielibyśmy pracować po wakacjach.

Naszym największym zamierzeniem w roku szkolnym 2019/2020 będzie szkolenie z pierwszej pomocy. Projekt będziemy realizować we współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną z terenu gminy Modliborzyce a konkretnie z jednostkami z Modliborzyc, Wierzchowisk i Stojeszyna.

20 grudnia 2018 r odbyła się kolejna sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Modliborzycach. Koniec roku skłania do podsumowań i my także podsumowaliśmy akcje, które sami przeprowadziliśmy i te, w które włączyliśmy się w 2018 roku. A było tego trochę.

Młodzieżowa Rada Miejska w Modliborzycach włączyła się akcję organizowaną przez fundację „The Brigde”. „Projekt "Globalne Czytanie o Globalnych Wyzwaniach", został stworzony przez fundację The Bridge z Genewy.

Głównymi aktorami przedsięwzięcia jest polska młodzież,(…) a ma na celu zaszczepienie w młodych ludziach m.in. proekologicznych postaw.
- To projekt ONZ, który mówi o globalnych wyzwaniach i celach zrównoważonego rozwoju w formie baśniowej. Mówimy o zmianach klimatycznych, bo Polska będzie gospodarzem konferencji klimatycznej trzeci raz w ciągu dziesięciu lat - tłumaczy Adam Koniuszewski z fundacji The Bridge.

Nowy rok szkolny to także początek pracy dla Młodzieżowej Rady Miejskiej w Modliborzycach II kadencji. Druga sesja odbyła się 18 września 2018r.

Radni omówili sprawy bieżące tj. swoje uczestnictwo w akcjach „Narodowe czytanie” i „BohaterON”. Magdalena Śmietana opowiedziała o uczestnictwie przedstawicielek naszej Rady w I Lubelskim Kongresie Młodzieżowych Rad, który odbył się 14 sierpnia 2018r w Józefowie nad Wisłą. Braliśmy tam udział w szkoleniach, grach integracyjnych, panelach dyskusyjnych ale też mieliśmy okazję zaprezentować nasz autorski projekt dotyczący odblasków - „Wybieram Życie”.
Młodzieżowa Rada przygotowuje również ankietę, w której młodzież ze szkół w naszej gminie będzie mogła się wypowiedzieć co chciałaby zmienić, wprowadzić w swoim otoczeniu. Jesteśmy także w trakcie pracy nad projektem „Poznaj swojego radnego”, który, realizowany na fanpagu Młodzieżowej Rady na facebooku, przybliży wszystkim sylwetki młodych radnych.

Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej II kadencji, we wszystkich szkołach naszej gminy, odbyły się 11 czerwca 2018r. Młodzież wybrała swoich reprezentantów do Rady, zostali nimi:

Gil Kamil, Golec Jakub, Hunicz Maciej, Kapusta Ada, Kędra Kamil, Nosal Gabriela, Pikula Beata Barbara, Sowa Hubert, Suchora Sebastian Krzysztof, Ślusarska Karolina, Śmietana Magdalena, Taradyś Filip, Wielgus Karolina, Zarzeczna Agata, Garbacz Wiktoria

Na podstawie art. 5b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm) w związku z §15 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Modliborzycach zzatwierdzonego uchwałą Nr XVIII/96/2016 Rady Miejskiej w Modliborzycach z dnia 25 lutego 2016 roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego 12 kwietnia 2016 roku, poz. 1499) zwołuję pierwszą sesję nowo wybranej Młodzieżowej Rady Miejskiej w Modliborzycach, która odbędzie się w dniu 19 czerwca 2018 roku (wtorek) o godz 14:00 w sali konferencyjnej Biblioteki u Kazimierza. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im K. Zielińskiego w Modliborzycach.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Modliborzycach z dnia 12 czerwca 2018 roku o składzie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Modliborzycach II kadencji