Protokół nr 6/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Modliborzycach z ogłoszenia wyników wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Modliborzycach II kadencji z dnia 12 czerwca 2018 r.

We wtorek 29 maja w GOK w Modliborzycach odbył się finał akcji „Wybieram Życie”. O naszych odblaskach wie już coraz więcej osób. Nie byłoby tego sukcesu gdyby nie zaangażowanie wielu ludzi: przewodniczący Piotr Rogoża, który podsunął Młodzieżowej Radzie pomysł, Młodzieżowa Rada, którą tę akcję od początku do końca przeprowadziła, władze samorządowe, które projekt sfinansowały, pracownicy GOK, którzy włączyli się w akcję umożliwiając nagranie, montaż i promocję spotu reklamowego, strażacy OSP Modliborzyce, którzy zapewnili bezpieczeństwo na planie i wzięli udział w nagraniu filmu i oczywiście młodzież z Liceum Ogólnokształcącego w Modliborzycach, która wymyśliła projekt odblasków, scenariusz filmu i wcieliła się w role aktorów.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Modliborzycach z dnia 30 maja 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na radnych w wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Modliborzycach, zarządzonych na dzień 11 czerwca 2018 r.

Zarządzenie nr 1/2018 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia składów osobowych Szkolnych Komisji Wyborczych w wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Modliborzycach, zarządzonych na dzień 11 czerwca 2018 roku.

Informacja o terminie wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Modliborzycach.

Informacja o numerach i granicach okręgów głosowania, wyznaczonych siedzibach Szkolnych Komisji Wyborczych oraz liczbie radnych wybieranych w poszczególnych okręgach.

Zarządzenie nr 15/2018 Burmistrza Modliborzyc z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Modliborzycach II kadencji

Zarządzenie nr 1/2018 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Modliborzycach z dnia 10 maja 2018r. w sprawie przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Modliborzycach na II kadencję.

10 października o godz.14– tej w Bibliotece u Kazimierza w Modliborzycach odbyła się kolejna sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej. Na spotkaniu podsumowaliśmy pierwszy etap akcji „Wybieram życie”.

Do tej pory zebraliśmy 111 projektów odblasków. Uważamy, że to duży sukces i bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do naszej akcji.
          Na sesji wybraliśmy komisję, która zdecyduje, czyja praca lub czyje prace (nie wykluczamy wyboru kilku propozycji) będą najlepsze. Komisja będzie obradowała we wtorek, 17 października o godzinie 14-tej i uznaliśmy, że do tego czasu będziemy jeszcze przyjmować Wasze propozycje. Każdy może złożyć dowolną ilość prac w dowolnej formie (opisowej, plastycznej i każdej innej). Zapraszamy wszystkich, którym przyszedł do głowy fajny pomysł i chce dołączyć do naszej akcji. Jedynym ograniczeniem jest Wasza wyobraźnia.

Młodzieżowa Rada Miejska w Modliborzycach włącza się w akcję "Bohateron. Włącz historię".

Akcja polega na wysyłaniu kartki do żyjących uczestników Powstania Warszawskiego. Gotowe kartki są do wzięcia i wypełnienia w Bibliotece u Kazimierza w Modliborzycach. Akcja ta „edukuje społeczeństwo, pokazując wydarzenia z przeszłości przez pryzmat tysięcy indywidualnych historii. Nie oceniamy. Mówimy o emocjach, które towarzyszyły ludziom żyjącym w tamtych czasach i ich spojrzeniu na świat.” Szczegóły akcji na stronie https://bohateron.pl/