30 listopada 2016 roku w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej im. K. Zielińskiego w Modliborzycach odbyło się drugie posiedzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Modliborzycach.

          Rada podjęła decyzję, że skoro jest przedstawicielem interesów młodzieży zamieszkującej naszą gminę to powinna zapytać tę młodzież, jakie ma oczekiwania wobec Rady i jej działalności. Rada i goście wspólnie stwierdzili, że najlepiej zapytać samą młodzież poprzez przeprowadzenie ankiety.
Stworzyliśmy ankietę zawierającą: dla uczniów gimnazjów i Liceum Ogólnokształcącego osiem, a dla uczniów szkół podstawowych siedem pytań. Ankiety rozdaliśmy w szkołach naszej gminy tj. w: Zespole Szkół w Modliborzycach, Zespole Szkół w Stojeszynie Pierwszym i Zespole Szkół w Wierzchowiskach Drugich.
          Po podsumowaniu ankiety otrzymaliśmy następujące wyniki.
Uczniowie chcą różnych zmian w swoich szkołach. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się pomysł utworzenia ogólnoszkolnych sieci Wi-Fi. Ponadto ankiety wskazały na zainteresowanie utworzenia gminnego ZHP, kół szachowych i Młodzieżowego Klubu Miłośników Książki.
Na pytanie odnoszące się do bezpieczeństwa na drodze, uczniowie opowiedzieli się za nowatorskimi i atrakcyjnymi elementami odblaskowymi.
Na kolejne pytanie: „Co musiałoby się zmienić w LO w Modliborzycach, by było ono dla Ciebie atrakcyjniejsze?” – gimnazjaliści naszej gminy zazwyczaj odpowiadali: nowe języki obce, korytarz licealny oddzielony od korytarza Szkoły Podstawowej.
Pytania wykazały również, że nasze liceum cieszy się miłą atmosferą a dodatkową zaletą jest łatwy dojazd.
Pytaliśmy również o wiedzę na temat działania i oczekiwań wobec Rady Młodzieży. Wyniki wskazały nam, że wiedza na temat Rady nie jest jeszcze duża ale pewnie dlatego, że jest to nasza pierwsza kadencja. Będziemy nagłaśniać i szeroko informować o naszej pracy realizując także pomysły młodzieży mieszkającej na terenie Gminy Modliborzyce i uczęszczających do szkół na naszym terenie.
Wyniki ankiety przedstawiliśmy dyrektorom szkół i władzom gminy na kolejnym spotkaniu Rady, które odbyło się 13 stycznia 2017 roku w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej im. K. Zielińskiego w Modliborzycach. Wspólnie zastanawialiśmy się, które propozycje młodzieży można wprowadzić w życie.

Sekretarz Młodzieżowej Rady Miejskiej w Modliborzycach Lukas Kasica
Opiekun Młodzieżowej Rady Miejskiej I. Mańka