Zarządzenie nr 1/2018 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Modliborzycach z dnia 10 maja 2018r. w sprawie przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Modliborzycach na II kadencję.