Zarządzenie nr 15/2018 Burmistrza Modliborzyc z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Modliborzycach II kadencji