Informacja o numerach i granicach okręgów głosowania, wyznaczonych siedzibach Szkolnych Komisji Wyborczych oraz liczbie radnych wybieranych w poszczególnych okręgach.