Informacja o terminie wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Modliborzycach.