Zarządzenie nr 1/2018 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia składów osobowych Szkolnych Komisji Wyborczych w wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Modliborzycach, zarządzonych na dzień 11 czerwca 2018 roku.