Protokół nr 6/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Modliborzycach z ogłoszenia wyników wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Modliborzycach II kadencji z dnia 12 czerwca 2018 r.