1 października 2019 r odbyła się V sesja II kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Modliborzycach.

W trakcie obrad młodzi radni podkreślali, że jak co roku włączyliśmy się do akcji BohaterON. Tym razem w trochę inny sposób wysyłaliśmy kartki, już nie tradycyjnie ale drogą internetową.

Głównym tematem spotkania było omówienie szczegółów dotyczących projektu, który będziemy realizować w tym roku szkolnym. Akcja „Pomagam bo umiem” będzie prowadzona przy ogromnym udziale strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych w gminy Modliborzyce. To oni właśnie będą w każdej szkole naszej gminy szkolili wszystkich uczniów w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Jest to duże przedsięwzięcie bo łącznie w szkołach w Modliborzycach, Wierzchowiskach i Stojeszynie jest około 500 uczniów. A chcemy te szkolenia zrobić porządnie. W małych grupach, intensywnie, tak, żeby na koniec każdy z uczniów bez wahania umiał pomóc w potrzebie. Dodatkowo chcemy nadać akcji duży rozmach medialny co pozwoli spopularyzować ideę pomocy i ratownictwa nie tylko wśród młodzieży ale wszystkich mieszkańców naszej gminy. Będziemy o naszych działaniach dużo mówić i pisać w internecie: na facebooku, stronach urzędu, szkół, na plakatach, ulotkach, banerach. Zrobimy filmy promujące nasz projekt i zawartą w nim ideę. Wielki finał planujemy przeprowadzić latem przyszłego roku na rynku w Modliborzycach. Naszym założeniem jest, żeby na zakończenie projektu czyli w czerwcu 2020 r każdy z przeszkolonych uczniów „Pomagał bo umie”.

To bardzo duże przedsięwzięcie i będziemy mogli je zrealizować wyłącznie dlatego, że z tak dużym zaangażowaniem włączyli się w niego druhowie z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych naszej gminy. Liczymy również na dofinansowanie naszego pomysłu z różnych źródeł, złożyliśmy wnioski i prośby o pieniądze w kilku miejscach, liczymy na wsparcie.

Jeśli w efekcie naszych działań uratujemy chociaż jedno ludzkie życie to znaczy, że było warto.

tekst: I.Mańka, foto: K.Pyć

Sesja-MRM11
Sesja-MRM22
Sesja-MRM33
Sesja-MRM44
Sesja-MRM55
Sesja-MRM11 Sesja-MRM22 Sesja-MRM33 Sesja-MRM44 Sesja-MRM55