Kalendarz wyborczy dla wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Modliborzycach, zarządzonych na dzień 6 czerwca 2016 roku.