Na terenie miasta Modliborzyce funkcjonuje przedszkole z oddziałem zerowym 5 -godzinnym i 9 - godzinnym. Dzieci mają możliwość korzystania z posiłków i z lekcji języka angielskiego. W przedszkolu zatrudnionych jest 6 nauczycieli. W szkole podstawowej jest 250 uczniów, w gimnazjum 104 uczniów i w liceum uczy się 42 uczniów.

Przedszkole i wszystkie te szkoły znajdują się w jednym budynku, administrowanym przez dyrektora szkoły podstawowej. W szkołach są pracownie komputerowe, gabinet stomatologiczny. Ogółem w tych placówkach oświatowych pracuje 65 nauczycieli. Obsługa finansowa szkół prowadzona jest przez tut. bank spółdzielczy. Budynek szkolny został zmodernizowany, dokonano wymiany stolarki okiennej, drzwiowej. Podłogi korytarzy i sal lekcyjnych wyłożone zostały terakotą. Zewnętrzna elewacja budynku została pomalowana.

W przedszkolach i szkołach funkcjonujących na terenie gminy Modliborzyce pracuje 103 nauczycieli w tym:

64 nauczycieli zatrudnionych na pełny etat
53 nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.