Na terenie miasta Modliborzyce funkcjonuje przedszkole z oddziałem zerowym 5 -godzinnym i 9 - godzinnym. Dzieci mają możliwość korzystania z posiłków i z lekcji języka angielskiego. W przedszkolu zatrudnionych jest 6 nauczycieli. W szkole podstawowej jest 250 uczniów, w gimnazjum 104 uczniów i w liceum uczy się 42 uczniów.

Dane statystyczne dotyczące ilości przedszkolaków i uczniów w szkołach i przedszkolach funkcjonujących na terenie gminy Modliborzyce

Samorządowe Przedszkole w Modliborzycach
- 98 przedszkolaków

Zespół Szkół w Modliborzycach
szkoła podstawowa - 250 uczniów
gimnazjum - 104 uczniów
liceum ogólnokształcące - 42 uczniów