Korzystając z pięknej słonecznej pogody, zagospodarowaliśmy część ogrodu przy naszym Domu. Seniorzy bardzo chętnie włączyli się w prace polegające na skopaniu ziemi, opielaniu grządek, jak również posianiu kwiatów i posadzeniu wieloletnich bylin. Mamy nadzieję, że nasza praca zaowocuje w pięknie kwitnące kwiaty, które wynagrodzą nam trud włożony w jego powstanie.

Ogrod1
Ogrod2
Ogrod3
Ogrod4
Ogrod5
Ogrod6
Ogrod7
Ogrod8
Ogrod9