Piękne stroje, uśmiechnięte twarze, słoneczna pogoda, wspaniała atmosfera, tak w tym roku w naszej placówce wyglądał Dzień Seniora. Nasze świętowanie rozpoczęło się od występu dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół w Modliborzycach, którzy zaprezentowali montaż słowno-muzyczny oraz skecz pt. ,,U lekarza” pod kierunkiem pani Bożeny Pikula. Następnie życzenia z okazji Dnia Seniora złożyli ks. proboszcz Marek Danek i w imieniu władz gminnych burmistrz Modliborzyc pan Witold Kowalik. Swoją obecnością zaszczycili nas również: Przewodniczący Rady Miejskiej pan Piotr Rogoża, Sekretarz Gminy pani Marzena Dolecka-Jocek, Skarbnik Gminy pani Barbara Świątek i ks. prałat Józef Brzozowski.
Swoją twórczość zaprezentowali zarówno seniorzy jak i pracownicy placówki. Jako pierwsza wystąpiła pani Irena Rusinek z wierszem pt. ,,Dom”. Nie zabrakło również przyśpiewek o seniorach i personelu.
Po części artystycznej wszyscy we wspaniałych nastrojach udali się na poczęstunek.

Dzie-seniora1
Dzie-seniora2
Dzie-seniora3
Dzie-seniora4
Dzie-seniora5
Dzie-seniora6
Dzie-seniora7
Dzie-seniora8
Dzie-seniora9
Dzie-seniora10
Dzie-seniora11
Dzie-seniora12
Dzie-seniora13
Dzie-seniora14
Dzie-seniora15
Dzie-seniora16
Dzie-seniora17
Dzie-seniora18
Dzie-seniora19
Dzie-seniora20
Dzie-seniora21
Dzie-seniora22
Dzie-seniora23
Dzie-seniora24
Dzie-seniora1 Dzie-seniora2 Dzie-seniora3 Dzie-seniora4 Dzie-seniora5 Dzie-seniora6 Dzie-seniora7 Dzie-seniora8 Dzie-seniora9 Dzie-seniora10 Dzie-seniora11 Dzie-seniora12 Dzie-seniora13 Dzie-seniora14 Dzie-seniora15 Dzie-seniora16 Dzie-seniora17 Dzie-seniora18 Dzie-seniora19 Dzie-seniora20 Dzie-seniora21 Dzie-seniora22 Dzie-seniora23 Dzie-seniora24