Dziękujemy właścicielom sklepu Lewiatan w Modliborzycach za umożliwienie przeprowadzenia zbiorki żywności w ramach XIV Ogólnopolskiej Zbiórki Żywności  pod hasłem TAK. POMAGAM!  w dniach 9-10 marca 2018 roku. W zbiórkę aktywnie włączyli się wolontariusze z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Modliborzycach. Wszystkim, którzy wsparli tę akcję serdecznie dziękujemy.