W Dziennym Domu „Senior –WIGOR” w dniu 11 października miało miejsce spotkanie z ratownikiem medycznym, który uczył wykonywania prostych czynności udzielania pierwszej pomocy oraz prawidłowego zachowania się w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Podczas spotkania dużo mówił o numerach alarmowych, jak zachować się w przypadku gdy jesteśmy świadkiem ataku padaczki, wypadku, omdlenia, podtopienia oraz porażenia prądem. Seniorzy podczas spotkania pogłębili wiedzę w tak ważnych kwestiach jak np. oparzenia, złamania zwichnięcia, wykonywania opatrunków. Nowością dla wszystkich Seniorów był numer ICE – to kontakt do osoby bliskiej, która udzieli ważnych informacji o poszkodowanym służbom ratunkowym. Spotkanie z ratownikiem medycznym zakończyło się praktycznymi ćwiczeniami z wykorzystaniem fantomu resuscytacyjnego.

20181011110210-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
20181011110829-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
20181011113341-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
20181011114216-dluzsza-krawedz1600-1600Q72
20181011114307-dluzsza-krawedz1600-1600Q72