Burmistrz Modliborzyc ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Stojeszynie Pierwszym.

W wyniku naboru na stanowisko ds. obrony cywilnej i spraw obronnych w Urzędzie Miejskim w Modliborzycach kandydatem na w/w stanowisko został Pan Piotrowski Damian zam. Gwizdów