W wyniku naboru na stanowisko ds. obrony cywilnej i spraw obronnych w Urzędzie Miejskim w Modliborzycach kandydatem na w/w stanowisko został Pan Piotrowski Damian zam. Gwizdów

Kandydat spełniający wymagania formalne na stanowisko ds. obrony cywilnej i spraw obronnych:

1. Pan Damian Piotrowski zam. Gwizdów

Kandydatury złożone na stanowisko ds. obrony cywilnej i spraw obronnych:

1. Pan Damian Piotrowski zam. Gwizdów

2. Pan Artur Wróbel zam. Ciechocin.