Burmistrz Modliborzyc ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora  Zespołu Szkół w Modliborzycach