Szanowni Państwo

Urząd Gminy w Modliborzycach zaprasza Państwa do zapoznania się z projektem Programu Współpracy Gminy Modliborzyce na rok 2010 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 usl. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Poniżej w załączniku znajdują sie aktualne wpisy wszystkich usługodawców integracji społecznej.