Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) Burmistrz Modliborzyc w terminie do dnia 31.05.2024r. przedstawia Radzie Miejskiej Raport o stanie Gminy Modliborzyce za rok 2023.