Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) Burmistrz Modliborzyc w terminie do dnia 31.05.2024r. przedstawia Radzie Miejskiej Raport o stanie Gminy Modliborzyce za rok 2023.

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) Burmistrz Modliborzyc w terminie do dnia 31 maja 2023 r. przedstawia Radzie Miejskiej Raport o stanie Gminy Modliborzyce za rok 2022.

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) Burmistrz Modliborzyc w terminie do dnia 31 maja 2022 r. przedstawia Radzie Miejskiej Raport o stanie Gminy Modliborzyce za rok 2021.

     Szanowni Mieszkańcy Gminy Modliborzyce. Przedkładam Państwu Raport o stanie gminy Modliborzyce za rok 2020. Obowiązek sporządzenia takiego raportu wynika z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym. Na jego podstawie Burmistrz każdego roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej  "Raport o stanie gminy" dając jednocześnie możliwość aktywnego udziału zainteresowanych mieszkańców w dyskusji nad podejmowanymi kierunkami działań. Raport obrazuje aktualny stan gminy Modliborzyce w roku 2020. Prezentuje poziom realizacji dokumentów strategicznych, programów określających kierunki rozwoju. Jest zestawieniem wielu istotnych informacji związanym z codzienną działalnością Burmistrza Modliborzyc, jak i wszystkich podległych mu jednostek. Zachęcam Państwa do zapoznania się z tym dokumentem i wzięcie udziału w debacie publicznej. Każde spojrzenie i głos w dyskusji będzie ważnym czynnikiem przyszłego kształtowania polityki gminy.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Modliborzyce, przedkładam Państwu Raport o stanie gminy Modliborzyce za rok 2018. Obowiązek sporządzenia takiego raportu wynika z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym. Na jego podstawie Burmistrz każdego roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej "Raport o stanie gminy" dając jednocześnie możliwość aktywnego udziału zainteresowanych mieszkańców w dyskusji nad podejmowanymi kierunkami działań. Raport obrazuje aktualny stan gminy Modliborzyce w roku 2018. Prezentuje poziom realizacji dokumentów strategicznych, programów określających kierunki rozwoju. Jest zestawieniem wielu istotnych informacji związanym z codzienną działalnością Burmistrza Modliborzyc, jak i wszystkich podległych mu jednostek. Zachęcam Państwa do zapoznania się z tym dokumentem i wzięcie udziału w debacie publicznej. Każde spojrzenie i głos w dyskusji będzie ważnym czynnikiem przyszłego kształtowania polityki gminy.