Drukuj
Kategoria: Zamówienia Publiczne
Odsłony: 774

Przetarg nieograniczony na zadanie: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Lute poprzez budowę chodnika

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ chodnik Lute.pdf

Załączniki do SIWZ (zał. nr 1-8).pdf

Przedmiar robót (zał. nr 9).pdf

Uproszczona dokumentacja techniczna (zał. nr 10).pdf

Projekt budowlano-wykonawczy (zał. nr 11).pdf

STWiORB chodnik Lute (zał. nr 12a).pd

STWiORB chodnik Lute (zał. nr 12b).pdf

Załącznik graficzny (zał. nr 13a).pdf

Załącznik graficzny (zał. nr 13b).pdf

Załącznik graficzny (zał. nr 13c).pdf

Załącznik graficzny (zał. nr 13d).pdf

Załącznik graficzny (zał. nr 13e).pdf

Załącznik graficzny (zał. nr 13f).pdf

Załącznik graficzny (zał. nr 13g).pdf

Załącznik graficzny (zał. nr 13h).pdf

Załącznik graficzny (zał. nr 13i).pdf

Załącznik graficzny (zał. nr 13j).pdf

Załącznik graficzny (zał. nr 13k).pdf

Załącznik graficzny (zał. nr 13l).pdf

Załącznik graficzny (zał. nr 13m).pdf

Załącznik graficzny (zał. nr 13n).pdf

Załącznik graficzny (zał. nr 13o).pdf

Załącznik graficzny (zał. nr 13p).pdf

Załącznik graficzny (zał. nr 13r).pdf