Działalność kulturalna w Modliborzycach opiera się na działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej. Gminny Ośrodek Kultury w Modliborzycach ściśle współpracuje ze szkołami. Prowadzone są następujące koła zainteresowań:

Heights specialists nodded howard symbolic

Ze względu na swoje położenie geograficzne, Modliborzyce to miejscowość o dużych walorach turystycznych.Lasy, malownicze krajobrazy, stawy śródleśne, unikalne źródła wzdłuż rzeki Sanny, bogactwo flory i fauny oraz wspaniałe rozciągające się pola stanowią bardzo ważny element krajobrazu.