Gmina Modliborzyce, leżąca na pograniczu trzech regionów - Wyżyny Lubelskiej, Kotliny Sandomierskiej i Roztocza, utworzona została 01 stycznia 1973r. uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie.