Wzory dokumentów, formularze oraz wnioski

 

Burmistrz Modliborzyc przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków
od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu 
a w każdy wtorek w godzinach 16:50 – 17:20

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

Deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

Tytuł Rozmiar Odsłon Pobierz
deklaracja A 263.14 kb 126 Pobierz Zobacz
deklaracja B 297.03 kb 101 Pobierz Zobacz

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

 

 Załóż jednoosobową działalność gospodarczą
Tabela kodów PKD
Zakładanie firmy przez telefon.pdf

wpis, zmiana we wpisie, informacja o zawieszeniu działalności, informacja o wznowieniu i wykreślenie wpisu w Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej

Wniosek_CEIDG.pdfWpis do ewidencji działalności gospodarczej.doc

 

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy

ANKIETA dotycząca zagospodarowania BIOODPADÓW* w przydomowym kompostowniku

ZBIORNIKI BEZODPŁYWOWE I PRZYDOWOME OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI GMINNEJ ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO (SZAMBA) LUB PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

PODATKI

 

Rozłożenie podatku na raty

formularz os. fiz.pdfde minimis.xlsx
Rozłożenie podatku na raty.docxOświadczenie os. fiz.pdf


Umorzenie zaległości podatkowych

Formularz os. fiz.pdfDe minimis.xlsx
Umorzenie zaległości.docxOświadczenie os. fiz.pdf


Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Wniosek o niezaleganiu.docxZaświadczenie stan zaległości.docx


Zaświadczenie o stanie majątkowym

Wniosek o wydanie zaświadczenia.pdfZaświadczenie o figurowaniu w rejestrze.docx


Zaświadczenie o figurowaniu w rejestrze podatkowym

Wniosek.pdf

 Deklaracje i informacje podatkowe
PLANOWANIE PRZESTRZENNE I GOSPODAROWANIE MIENIEM GMINNYM

 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

Warunki zabudowy.docOpiniowanie lokalizacji ogrodzeń posesji położonych przy drogach gminnych i innych miejscach publicznych

Opiniowanie lokalizacji ogrodzeń.pdf


Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów

Oświadczenie.docWniosek.doc


Zaświadczenie o charakterze gruntu

EWIDENCJA LUDNOŚCI

    Dowód osobisty    

 Dowód osobisty - informacja o dokumencie
 Sprawdź swoje dane w Rejestrze Dowodów Osobistych
 Sprawdź, czy Twój dowód osobisty jest gotowy
 Sprawdź, czy dowód jest unieważniony
 Uzyskaj dowód osobisty
 Uzyskaj dowód osobisty dla dziecka
 Zgłoś utratę albo uszkodzenie dowodu osobistego

 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego (platforma ePUAP)

 

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego (platforma ePUAP)

 

wniosek o wydanie dowodu osobistego

Wniosek.pdf

    Meldunek    

 Obowiązek meldunkowy
 Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy dłuższy niż 3 miesiące
 Wymeldowanie z pobytu stałego
 Wymeldowanie z pobytu czasowego
 Obowiązek meldunkowy cudzoziemców
 Zameldowanie na pobyt stały (dla cudzoziemców)
 Zameldowanie na pobyt czasowy (dla cudzoziemców)

 

KARTA DUŻEJ RODZINY

 

 Uzyskaj Kartę Dużej Rodziny

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego (platforma ePUAP)

 

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA