„Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Michałówka od km 0+660 do km 1+296”.

„Remont drogi gminnej od w km 0+000 do km 0+660  w miejscowości Michałówka”

 

 

 

 

Plan_aktualizacja z dnia 28.04.2021r.

Aktualizacja_ Planu postępowań o udzielenie zamówień z dnia 12.04.2021 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021.

INW.271.1.4.2020

pdf

Załącznik Nr 1_FORMULARZ OFERTOWY

Rozmiar: 570.73 kb
Odsłon : 72
Data dodania: 2020-09-23
pdf

Załącznik Nr 2 _ Nr 2a do SIWZ_ JEDZ _espd

Rozmiar: 85.12 kb
Odsłon : 43
Data dodania: 2020-09-23
pdf

Załączniki Nr 3 _GRUPA KAPITAŁOWA

Rozmiar: 556.83 kb
Odsłon : 34
Data dodania: 2020-09-23
pdf

Załącznik Nr 4_OŚWIADCZENIE w zakresie w pkt 5.3.5.-5.3.7

Rozmiar: 500.32 kb
Odsłon : 50
Data dodania: 2020-09-23
pdf

Załącznik Nr 5_WZÓR UMOWY

Rozmiar: 1.08 mb
Odsłon : 40
Data dodania: 2020-09-23
pdf

Ogłoszenie o zamówieniu 2020-OJS185-447023-pl

Rozmiar: 144.85 kb
Odsłon : 63
Data dodania: 2020-09-23
pdf

SIWZ

Rozmiar: 1.40 mb
Odsłon : 49
Data dodania: 2020-09-23

https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=146b1014-af28-4fcf-be84-2c97533143f2

Podkategorie