Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:- Budowie odcinka linii kablowej nN kablem YAKXS 4x120 o długości 115/123 m od istniejącej szafy kablowej SK-6 na terenie działki nr ewid. 1629 do projektowanego złącza kablowego ZK-3a na terenie działki nr ewid. 1625. Drugi odcinek kabla YAKXS 4x120 o długości 240/256 m od istniejącej szafy kablowej SK-6 do istniejącego łącza kablowego ZK-3a na terenie działki nr ewid. 1533/2, 1534, 1535, 69/6, 1625, 1626, 1627, 1628/1, 1628/2 i 1629, położonych w miejscowości Modliborzyce, gmina Modliborzyce.