Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „Budowie nowego boiska wielofunkcyjnego o powierzchni pola gry do 800 m2 wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Modliborzycach” na działce nr ewid. 1958/6, położonej w Modliborzycach przy ul. Ogrodowej, gmina Modliborzyce”.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o powierzchni pola gry do 800 m2 wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Modliborzycach” na działce nr ewid. 1958/6, położonej w Modliborzycach przy ul. Ogrodowej, gmina Modliborzyce.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „Rozbudowa sieci wodociągowej w Stojeszynie Drugim” na działkach nr ewid. 1156/1, 1157, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 1203, 533, 535, 536, 538, 539/1, 539/2 położonych w obrębie ewidencyjnym 0015 Stojeszyn Drugi, gmina Modliborzyce.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Modliborzyce” na działkach nr ewid. 145, 146, 147/1, 148, 149, 150/1, 151, 152/1, położonych w obrębie ewidencyjnym 0014 Słupie, gmina Modliborzyce.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Przebudowie i adaptacja części budynku Zespołu Szkół w Modliborzycach na żłobek wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem” na działce nr ewid. 1958/6, położonej w Modliborzycach przy ul. Ogrodowej, gmina Modliborzyce.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Modliborzyce” na działkach nr ewid. 145, 146, 147/1, 148, 149, 150/1, 151, 152/1, położonych w obrębie ewidencyjnym 0014 Słupie, gmina Modliborzyce.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „Przebudowie i adaptacja części budynku Zespołu Szkół w Modliborzycach na żłobek wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem” na działce nr ewid. 1958/6, położonej w Modliborzycach przy ul. Ogrodowej, gmina Modliborzyce.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „Budowie linii oświetlenia drogowego, kablowego, wydzielonego na słupach metalowych w miejscowości Wolica Pierwsza i Wierzchowiska Pierwsze” na działkach nr ewid. 117/4, 117/6, 146/2, położonych w obrębie ewidencyjnym 0024 Wolica Pierwsza oraz na działkach nr ewid. 1665/1, 1666/1, 1667, 1670, 1669, 1675, 1678, 1679, 1680, 1681, 1687, 1697/1, 1697/2, 1699/4, 1705, 1704, 1711/1, 1712, 1714, 1717, 1719, 2919, 1724, 1726, 1728, 1732, 1733, 1736, 1739, 1742, 1744, 1745, 1751, 1752, 1753, 1754, położonych w obrębie ewidencyjnym 0021 Wierzchowiska Pierwsze, gmina Modliborzyce.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Modliborzyce” na działkach nr ewid. 145, 146, 147/1, 148, 149, 150/1, 151, 152/1, położonych w obrębie ewidencyjnym 0014 Słupie, gmina Modliborzyce.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Przebudowie i adaptacja części budynku Zespołu Szkół w Modliborzycach na żłobek wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem” na działce nr ewid. 1958/6, położonej w Modliborzycach przy ul. Ogrodowej, gmina Modliborzyce.