Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zamiarze wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: - rozbudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem do projektowanego budynku handlowo-usługowego na działkach nr ewid. 109/5 i 42/1, położonych w miejscowości Kolonia Zamek, oraz na działkach nr ewid. 1632, 1631/1 i 1631/2, położonych w miejscowości Modliborzyce, gmina Modliborzyce.