Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: - Rozbudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem do projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr ewid. 1990/6 i 1990/7, położonych w miejscowości Modliborzyce, gmina Modliborzyce.