Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Przebudowie linii napowietrznej SN-15kV Janów – Blinów, odgałęzienie Wolica Folwark od słupa nr 6 do stacji transformatorowej na linię kablową SN 15 kV wraz z budową stacji transformatorowej w nowej lokalizacji – w miejscowości Wolica Kolonia, gmina Modliborzyce na terenie działek nr ewid. 1325, 1328, 1524, 1529 i 1487”