Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zamiarze wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "Budowa linii napowietrznej, wydzielonej oswietlenia drogowego przy drodze gminnej w miejscowości Wierzchowiska Pierwsze" na działkach nr ewid. 1229, 1590/4, 1650, 1649, 1781, 1784, 1755, 1788/1, 1788/2, 1789, 1790, 2040/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Wierzchowiska Pierwsze, gmina Modliborzyce.