Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zamiarze wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "budowa drogi gminnej w miejscowości Wierzchowiska Pierwsze na długości 530 m, na działkach nr ewid. 1849, 1874, 1873, 1872, 1871/2, 1869, 1868/4, 1867, 1865, 1864, 1859, 1858, 1857, 1856, 1855, 1854/2, 1853, 1852, 1851, 1850, 1846/1, położonych w obrębie ewidencyjnym 21 - Wierzchowiska Pierwsze, gmina Modliborzyce."