Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej i budowa przyłącza wodociągowego do projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działek nr ewid. 666/2 i 667/2 położonych w obrębie Słupie, gmina Modliborzyce.