Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "Przebudowa linii napowietrznej SN 15kV Janów – Blinów odgałęzienie Wolica Folwark od słupa nr 6 do stacji transformatorowej na linię kablową SN 15kV wraz z budową stacji transformatorowej w nowej lokalizacji – w miejscowości Wolica Kolonia, gmina Modliborzyce” na działkach nr ewid. 1325, 1328, 1524, 1529, 1487, położonych w miejscowości Wolica Kolonia, gmina Modliborzyce.