Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej o średnicy 110 mm w miejscowości Stojeszyn Drugi, na terenie działek nr ewid. 526, 1156, 1209, 144/1, 144/2, 525 i 1155 położonych w obrębie Stojeszyn Drugi, gmina Modliborzyce.