Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: - rozbudowa sieci wodociągowej o średnicy Ø110 do budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr ewid. 525, na działkach nr ewid. 144/2, 144/1, 1209, 1156, 1155, 526, 525 położonych w miejscowości Stojeszyn Drugi, gmina Modliborzyce.