Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  w sprawie przedsięwzięcia pn.: rozbudowa sieci wodociągowej i budowa przyłączy wodociągowych na terenie działek nr ewid. 666/2 i 667/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Słupie, gmina Modliborzyce.