Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Rozbudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 666/2 i 667/2 położonych w miejscowości Słupie, gmina Modliborzyce.