Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Burmistrz Modliborzyc zawiadamia, iż została wydana decyzja odmowna w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej JAN 4440 A na terenie działki nr ewid. 347/2 położonej w obrębie Lute, gmina Modliborzyce.