Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:  Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY JAN 4440 A na terenie działki nr ewid. 347/2 położonej w obrębie Lute, gmina Modliborzyce.