Obwieszczenie Burmistrz Modliborzyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: - Przebudowa linii napowietrznej SN 15kV Janów – Gwizdów od słupa nr 112 do słupa nr 129 wraz z odgałęzieniem i stacją transformatorową Ciechocin – w miejscowości Ciechocin, gmina Modliborzyce dla działek o nr ewid. 182, 183, 190, 191, 176, 205, 149/1, 2/1, 3/2, 135/3, 135/4, 136/2, 10/2, 11/2, 12/2, 13/2, 26/3 działki położone w obrębie Ciechocin, gmina Modliborzyce.